Deurwaarders onder vuur om sluw duperen schuldenaars met extra kosten

Deurwaarders onder vuur om sluw duperen schuldenaars met extra kosten

Het Bureau Financieel Toezicht sleept twee deurwaarders voor de tuchtrechter omdat zij willens en wetens extra kosten in rekening hebben gebracht bij schuldenaars, om zo de opdrachtgever te paaien en de eigen portemonnee te spekken. ,,Deze praktijken duperen schuldenaren. Dit moet stoppen’’, zegt de toezichthouder. ,Ze verliezen het belang van de schuldenaar uit het oog…