Home

Onderzoekt en adviseert

    Durfgeld heeft alles te maken met inkomsten, toeslagen, kwijtscheldingen, armoedeval, schuldhulpverlening, inkomsten verrekenen met een uitkering.

Durfgeld is onderdeel van Stichting Durfhuis

Meer informatie
Signaleren
Signaleren is niet gemakkelijk maar hoe maak je een ongemakkelijk onderwerp bespreekbaar?
Bespreekbaar
Het bespreekbaar maken van armoede. schulden enz. kan ongemakkelijk zijn. Je kunt je immers voorstellen dat mensen zich schamen om het erover te hebben.
Oplossingsgericht
Kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. Welke gemeente wilt u zijn?

Onze mensen


Onze kantoren


Schaamte
Mensen denken al snel dat je lui bent. Leven van de bijstand of dat je ondanks je baan moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen, is iets waar veel mensen het liever niet over hebben. Mensen zeggen: het is je eigen schuld.
Erg druk
Mensen in de bijstand hebben het vaak razend druk, bijvoorbeeld met het eindjes aan elkaar knopen. Boetes en sancties opleggen werken dan ook zeer averechts. Ze hebben er psychologisch veel last van dat ervan uit wordt gegaan dat ze niks doen.
Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid is onmisbaar om tot goed beleid en uitvoering te komen. Gemeenten en cliënten staan ver uit elkaar omdat de professioneel vaak niet weet wat er speelt. Nu er steeds meer cliëntenraden participatiewet worden opgeheven en toegevoegd in adviesraden is ervaringsdeskundigheid  ver te zoeken.
Ziek
Vaak gaat het hebben van een uitkering gepaard met schulden. Mensen die langere tijd in de uitkering zitten en van hot naar her worden gestuurd hebben geen sociaal leven meer. Slapen slecht, zijn angstig en worden depressief. Zijn continu aan het rekenen hoe ze de maand weer door moeten komen. Kan ik mijn kind wel eten geven of verjaardagsfeestje geven.

Thema’s 

Inkomsten verrekenen
Inkomsten uit voorliggende voorzieningen verrekenen met de bijstandsuitkering Participatiewet. Gemeenten vinden het ingewikkeld maar er gaat ook vaak mis.
Schuldhulp
Als je schulden hebt en zijn problematisch moet je eerst aankloppen bij de gemeente. Mensen schamen zich en blijven uit beeld. Trajecten zijn vaak te lang.
Armoedeval
Armoedeval is het verschijnsel dat mensen die (relatieve) armoede lijden nauwelijks mogelijkheden hebben hun maatschappelijke situatie te verbeteren.
kwijtscheldingen
Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is.

Laatste nieuws

Menzis sleept klant voor rechter om 14 cent
AnderZorg, dat valt onder Menzis, heeft een van haar verzekerden voor de rechter gesleept. De reden? De cliënt verzuimde een bedrag van 14 eurocent te betalen. De rechtbank in Den Haag boog zich over de kwestie en hekelde de actie van het bedrijf. Dat blijkt uit stukken die gisteren openbaar zijn gemaakt. De verzekerde sloot een

Frankhuis & Twistvliet
Durf47
Durfzorg
Durfboot
Durfhuis