Wat zijn schulden
Hoe herkent u of u een schuldenprobleem heeft?
Meest voorkomende schulden

Voordat u met uw schulden aan de slag kunt, heeft u een overzicht nodig van uw betalingsachterstanden en schulden. We hebben de meest voorkomende schulden voor u op een rij gezet. 

De schulden worden geregistreerd door Bureau Krediet Registratie en voor dat u een overzicht gaat maken van uw schulden adviseren wij u deze op te vragen bij Bureau Krediet Registratie en deze worden gratis verstrekt. Zo kunt u zien of er ook nog slapende schulden zijn die ook opgenomen moeten worden in de schuldenlijst. 

Daarnaast geeft de website schuldenwijzer.nl een overzicht van welke deurwaarders een vordering op u hebben.

Leningen bij banken of financiers

Een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een autofinanciering, klantenkaart of creditcard is een lening. Een uitgestelde betaling (koop nu, betaal later) wordt een lening met hoge rente als u niet vóór de gestelde termijn betaalt.

Postorderbedrijven

U kent het wel postorderbedrijven daar kunt u bestellen en in termijnen betalen. Vaak betaalt u een hoge rente over deze termijnen.

Rood staan

Te veel rood staan kunnen automatische incasso’s misschien niet worden geïnd. Onder bepaalde voorwaarden mag de bank het tegoed van andere rekeningen of spaarrekeningen bij dezelfde bank gebruiken om de roodstand te verlagen. Dit resulteert er in dat u ongemerkt in de schulden komt.

Achterstanden betalingen in vaste lasten

Dit zijn achterstanden in de lopende vaste lasten. Denk aan huur, energie, water, telefoon en verzekeringen. Een aantal van deze schuldeisers hebben agressieve dwangmiddelen om u te laten betalen. De verhuurder kan u bijvoorbeeld uw huis uit zetten, en het energie- en waterbedrijf kunnen u afsluiten. Moet u keuzes maken in uw budget, geef deze betalingen dan prioriteit.

Belastingschulden, gemeentelijke heffingen

Belastingschulden zijn onder te verdelen in rijksbelastingen (de Belastingdienst) en gemeentelijke belastingen. Als de Belastingdienst tegelijk met andere schuldeisers beslag legt op uw inkomen, krijgt zij voorrang.

Studieschulden

Een studieschuld lost u in 15 jaar af, daarna wordt het restant kwijtgescholden. Valt u onder het nieuwe stelsel (vanaf studiejaar 2015/2016), dan gaat dit naar draagkracht of in 35 jaar. Dit is niet van toepassing achterstallige betalingen of als uw partner weigert mee te betalen.

Voor meer informatie kunt u bij DUO terecht.

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen boven de 18 jaar. Hebt u 2 maanden de premie niet betaald? Dan kan de zorgverzekering de aanvullende verzekering stop zetten. Hebt u 6 maanden de premie niet betaald? Dan krijgt u ook nog een boete én wordt het bedrag (inclusief de boete) rechtstreeks ingehouden op uw uitkering of loon. 

De zorgverzekeraar meldt u aan als wanbetaler bij het CAK. U betaalt dan aan het CAK een premie die veel hoger is dan de gewone zorgpremie. Deze hogere premie heet ‘bestuursrechtelijke premie’.

Teveel ontvangen toeslagen

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget zijn tegemoetkomingen op basis van uw inkomen. U krijgt een voorschot en er wordt achteraf gecheckt of het juist was. Zorg dat u wijzigingen in uw inkomen direct doorgeeft aan de Belastingdienst, zeker als uw inkomen hoger wordt. Dit voorkomt grote problemen.

Boetes en Fraudeschulden

Openstaande boetes of onterecht verstrekte bijstandsuitkeringen zijn ook schulden. Deze worden al gauw aangemerkt als ”Fraudeschulden”. Is er sprake van Fraude dan kunnen die erg oplopen omdat u in veel gevallen het brutobedrag van de uitkering moet terugbetalen.

Hypotheek

In een schuldregeling neemt u alleen de achterstand in de betaling van de hypotheekrente en aflossing mee. De lopende aflossingen gelden als vaste lasten. Vraag aan uw bank of het mogelijk is de maandlasten tijdelijk te verlagen. Houd er rekening mee dat u de tijdelijke verlaging en het verschil van de huidige lasten terug moet betalen.

Schulden bij familie en kennissen

Het komt voor dat mensen bij familie of vrienden lenen maar dan horen we vaak betaal het maar een keer terug of dat komt wel. Het is in uw eigen belang dat u dan van tevoren duidelijke afspraken over de terugbetaling. Leg deze ook vast op papier.

Login Durfgeld