Veel gestelde vragen
Algemeen

Durfgeld is een project van Stichting Durfhuis en is bedoeld voor mensen die financiële problemen hebben of schulden. Met elkaar gaan we proberen of wij kunnen helpen om u weer op de juiste weg in te zetten. Ons team bestaat uit ervaringsdeskundigen en hebben alle processen wel doorlopen. Door een verkeerde komma of gewoon pech bent u ongewild in een situatie gekomen die iedereen kan overkomen. 

Durfgeld kan u advies geven in schuldhulpverlening. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn. Neem contact met ons op

Bij de gemeente kunt u terecht voor schuldhulpverlening. … De gemeente is verplicht te helpen met schulden die u zelf niet kunt oplossen.

U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing. Doe dit binnen 6 weken na de verzenddatum die op de brief staat.

Uw gemeente kan u weigeren te helpen. Dit kan bijvoorbeeld omdat u:

*Eerder schuldhulpverlening kreeg van de gemeente
*Een schuld heeft door fraude, straf of boete door de gemeente
*Geen geldige verblijfsvergunning heeft

Het kan zijn dat u met spoed hulp nodig heeft omdat er gedreigd word met huisuitzetting, afsluiten van elektra, gas of water of uw zorgverzekering word stopgezet dan moeten deze zaken direct geregeld worden.

U moet direct uw gemeente daarvan in kennis stellen dat het spoed is.

* NAW gegevens
* Leefsituatie
* Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
* Uw cv (en eventueel van uw partner)
*bewijzen van uw inkomen
*bewijzen van uw schulden
*bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
*Bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)
* Polis ziektekostenverzekering ook eventueel van uw partner
*Bankafschriften laatste 3 maanden
*Lopende contracten dan moet u denken aan  Internetaanbieder, abonnementen, lidmaatschappen
*Verzekeringen

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden. 

 

Voldoet u aan de voorwaarden van uw gemeente? Dan krijgt u een schuldhulpverlener. En u begint met het minnelijk schuldentraject. Uw schuldhulpverlener probeert dan afspraken te maken met uw schuldeisers. Dit zijn alle personen en organisaties bij wie u schuld heeft. Zij hoeven niet mee te werken.

Is een minnelijke schuldregeling mislukt omdat één of meer schuldeisers weigeren hiermee in te stemmen? Als deze weigering ‘onredelijk’ is, kunt u een dwangakkoord aanvragen bij de rechtbank.

Voor de kosten van het aanvragen van een dwangakkoord kan toevoeging worden aangevraagd door de schuldenaar als een van deze bewindvoerders het uitvoert.

Een dwangakkoord is vaker mogelijk dan je denkt!

Als u toegelaten wilt worden tot de WSNP dan dient u een verzoek in bij de rechtbank. U gebruikt hiervoor de verzoekschriften van de Rechtspraak.

Wij adviseren u met klem dat u dit niet zelf doet want daar komen brokken van. Wij spreken uit ervaring!

Login Durfgeld